ثبت‌نام اجلاس بیست و دوم

ثبت‌نام آنلاین بیست و دومین اجلاس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و کارگاه تخصصی شهر، کودک و طبیعت. «لطفا پس از ثبت‌نام و پرداخت، شماره پیگیری را نزد خود نگه دارید»
  • قیمت: 50,000 تومان
    «ثبت‌نام‌های بصورت گروهی (بیش از ۱۰ نفر) از ۲۰درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود»
  • قیمت: 0 تومان
  • 0 تومان