بایگانی دسته‌ای: ویدیو

دکتر حسینی – محیط زیست و سلامت

سخنرانی دکتر حسینی، مدرس دانشگاه، در بیست و دومین اجلاس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست. آبان‌ماه ۱۳۹۴، قائم‌شهر.

 

دکتر مرجانه خراط صادقی – محیط زیست و سلامت

سخنرانی دکتر مرجانه خراط صادقی، مدرس دانشگاه، در بیست و دومین اجلاس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست. آبان‌ماه ۱۳۹۴، قائم‌شهر.