Daily Archives: ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

سخنرانی دکتر شارع‌پور، تبعات پروژه انتقال آب دریای خزر

“تبعات اجتماعی پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی” با سخنرانی جذاب دکتر محمود شارع‌پور، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران در ویژه‌برنامه پخش مستند مادرکشی، ۱۸ مرداد در مجتمع فرهنگی-هنری حر در قائم‌شهر با حضور فعالان و منتقدان محیط‌زیستی مورد ارزیابی و نقدوبررسی قرارگرفت.