Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۲

درختکاری یادمان مرحوم شیدا مرادی

ویژه‌برنامه درختکاری یادمان مرحوم شیدا مرادی (به‌مناسبت هفته منابع طبیعی) باهمکاری اداره منابع طبیعی قائم‌شهر و سوادکوه و سایر تشکل‌های محیط زیستی فعال استان.

هدف:

یادبود مرحوم شیدا مرادی اولین مدیر جمعیت در قائم‌شهر، مشارکت و حضور داوطلبانه تشکل‌های مردمی در توسعه و گسترش فضای سبز
کاشت ۶۰۰ اصله نهال در زمینی به وسعت ۴۰۰۰ متر