Monthly Archives: شهریور ۱۳۹۲

کارگاه آموزشی کودک و محیط زیست

اهدف:

  • ارتقاء دانش و آگاهی محیط زیستی مدیران و مربیان مهدهای کودک در راستای آموزش پایه‌ای و آشنا نمودن کودکان با مفاهیم محیط زیستی و ضرورت حفظ محیط زیست در زندگی آنان
  • صدورگواهی نامه آموزشی

سخنران:

دکترمرجانه خراط صادقی (دکترای آلودگی محیط زیست ـ مدرس و عضو گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر)