درباره ما

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست درسال ۱۳۷۲ به همت خانم دکتر مه لقا ملاح (دکتری علوم اجتماعی و ملقب به مادرمحیط زیست ایران) درتهران فعال شد.

درسال ۱۳۷۵ نیز با تلاش و پی گیری های خانم مرحوم شیدا مرادی (فعال برجسته اجتماعی-محیط زیستی مازندران) اولین شعبه شهرستانی جمعیت در قائم‌شهر تشکیل شد.

جمعیت دو هدف مهم رادنبال می کند:

  1. آموزش
  2. بازوی دستگاه های دولتی و غیردولتی اجرایی

برای دست یابی به اهداف، بااستفاده از متخصصین، کارشناسان و شهروندان فهیم و داوطلب از راه‌های زیر اقدام می‌نماید:

  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی…
  • برگزاری همایش، گردهمایی و سمینارها…
  • برگزاری جشنواره‌های ویژه کودکان با هدف آشنا نمودن کودکان بامفاهیم محیط زیستی و آموزش پایه‌ای…
  • برگزاری پیاده‌روی و مانورهای خیابانی، پاکسازی، درختکاری و….
  • تشویق و ترغیب اعضا، مردم و مسولین به مشارکت داوطلبانه درکاهش آلودگی‌ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست…
  • برگزاری جلسات با دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری و همچنین تامل سایر سمن های فعال استان.جمعیت درحال حاضرجزء هیات اجرایی شبکه سمن های محیط زیستی استان نیزمی باشد.